Bộ thu thập dữ liệu tập trung DCU (Data Collection Unit)

12.960.000 

Được sản xuất bởi Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPC EMEC).

 • Thiết bị chính của hệ thống RF-SPIDER
 • Thu thập dữ liệu và quản lý các công tơ trong một trạm biến áp
 • Tự động thu thập dữ liệu theo thời gian định sẵn, tự động truyền về server trung tâm
 • Đồng bộ thời gian với server trung tâm

Mô tả

Bộ thu thập dữ liệu tập trung DCU (Data Collection Unit) là thiết bị chính của hệ thống RF-SPIDER, thu thập dữ liệu và quản lý tất cả các công tơ điện tử trong một trạm biến áp, thông qua PLC hoặc công nghệ truyền thông 2 chiều RF, trong một số trường hợp thông qua cổng giao tiếp (RS232 hoặc RS485) và truyền dữ liệu công tơ đã thu thập thông qua đường truyền GPRS/3G tới máy Server.

Bộ thu thập dữ liệu DCU chịu trách nhiệm quản lý công tơ điện bao gồm việc phát hiện công tơ, đọc và lưu dữ liệu đo đếm định kỳ hoặc theo yêu cầu, biểu đồ phụ tải, giám sát công tơ, thông báo các thông tin khác. DCU cũng liên tục kiểm tra chất lượng mạng và chức năng của công tơ.

 • Quản lý trên 1000 công tơ trong một trạm biến áp và cho phép mở rộng thêm.

 • Đọc số liệu và biểu đồ phụ tải công tơ điện tử lắp đặt tại đầu trạm biến áp.

 • Tự động cập nhật thông tin danh sách công tơ ứng với thông tin trạm cài đặt.

 • Thu thập dữ liệu theo thời gian thực, theo yêu cầu bất thường từ server trung tâm.

 • Tự động thu thập dữ liệu theo thời gian định sẵn, tự động truyền về server trung tâm.

 • Đồng bộ thời gian với server trung tâm.

 • Hỗ trợ đọc các chuẩn loại công tơ đọc RF khác nhau như LTE, DTS26, DTS27, DDS26D,…và các công tơ khác do CPCEMEC sản xuất.

 • Tự động phát hiện công tơ và các thay đổi về cấu hình.

 • Quản lý và kiểm soát tất cả các công tơ liên kết với nó.

 • Có khả năng lưu trữ số liệu đo đếm đã đọc (tích lũy theo công tơ).

Xem chi tiết tài liệu kỹ thuật của bộ thu thập dữ liệu tập trung DCU tại đây