Bộ định tuyến dữ liệu Router

2.916.000 

Được sản xuất bởi Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPC EMEC)

 • Mở rộng vùng phủ sóng của DCU
 • Quản lý, thu thập số liệu của công tơ trong vùng phủ sóng
 • Hỗ trợ đọc các chuẩn loại công tơ đọc RF khác nhau

Mô tả

Bộ định tuyến dữ liệu Router là thiết bị có thể quản lý, thu thập số liệu của một số lượng công tơ nhất định trong vùng phủ sóng một cách độc lập để giảm tải cho DCU (Data Collection Unit), số liệu được gởi về DCU khi có yêu cầu. Ngoài ra Router còn có chức năng dùng để mở rộng vùng phủ sóng của DCU, có thể chuyển tiếp gói tin từ DCU tới công tơ tích hợp RF-Mesh hoặc giữa DCU và công tơ. DCU chỉ lấy số liệu từ công tơ mà không cần phải liên lạc đến các công tơ trong vùng phủ sóng của Router.

 • Quản lý trên 1000 công tơ trong một trạm biến áp và cho phép mở rộng thêm.

 • Tự động cập nhật thông tin danh sách công tơ ứng với thông tin trạm cài đặt.

 • Thu thập dữ liệu theo thời gian thực, theo yêu cầu bất thường từ DCU.

 • Tự động thu thập dữ liệu theo thời gian định sẵn, tự động truyền về DCU.

 • Đồng bộ thời gian với DCU.

 • Hỗ trợ đọc các chuẩn loại công tơ đọc RF khác nhau như LTE, DTS26, DTS27, DDSP26.

 • Tự động phát hiện công tơ và các thay đổi về cấu hình.

 • Quản lý và kiểm soát tất cả các công tơ liên kết với nó.

 • Có khả năng lưu trữ số liệu đo đếm đã đọc (tích lũy theo công tơ).

Xem chi tiết tài liệu kỹ thuật của bộ định tuyến dữ liệu Router tại đây